Благотворителност Start.bg - благотворителни кампании, организации и фондации, закони... http://blagotvoritelnost.start.bg/ bg <![CDATA[Милостив - предоставя информация за нуждаещите се хора и каузи в България]]> http://blagotvoritelnost.start.bg/#b_57295 1391258687 1391258687 1391258687 744596 <![CDATA[ДОМ "МОРЕНА"за възрастни и стари хора]]> http://blagotvoritelnost.start.bg/#b_53534 1347967217 1347967217 1347967217 683163 <![CDATA[Заем от приятели и дарителски кампании от Дневника.com]]> http://blagotvoritelnost.start.bg/#b_41246 1347967212 1347967212 1347967212 683161 <![CDATA[Oрдена на рицарите тамплиери на Йерусалим]]> http://blagotvoritelnost.start.bg/#b_27731 1330640544 1330640544 1330640544 654675 <![CDATA[Run With Hope]]> http://blagotvoritelnost.start.bg/#b_40784 1313926043 1313926043 1313926043 613246 <![CDATA[Ще ни намерите и в онлайн изданията, ще видите наши снимки във фейсбук]]> http://blagotvoritelnost.start.bg/#b_27731 1294339664 1294339664 1294339664 558626 <![CDATA[АФА В ПОМОЩ НА ЖИВОТНИТЕ]]> http://blagotvoritelnost.start.bg/#b_41237 1231275584 1231275584 1231275584 419790 <![CDATA[Закон за кръводаряване и кръвопреливане]]> http://blagotvoritelnost.start.bg/#b_27739 1231273188 1231273188 1231273188 419777 <![CDATA[ЕВРОПЕЙСКА КОНВЕНЦИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЖИВОТНИТЕ КОМПАНЬОНИ]]> http://blagotvoritelnost.start.bg/#b_41237 1231266483 1231266483 1231266483 419732 <![CDATA[Закон за защита на животните]]> http://blagotvoritelnost.start.bg/#b_41237 1230476902 1230476902 1230476902 418771