Благотворителност Start.bg - благотворителни кампании, организации и фондации, закони... http://blagotvoritelnost.start.bg/ bg <![CDATA["Имам кауза" е иновативна платформа за благотворителни и социално-полезни инициативи]]> http://blagotvoritelnost.start.bg/#b_41239 1487149268 1487149268 1487149268 804342 <![CDATA[Милостив - предоставя информация за нуждаещите се хора и каузи в България]]> http://blagotvoritelnost.start.bg/#b_57295 1391258687 1391258687 1391258687 744596 <![CDATA[ДОМ "МОРЕНА"за възрастни и стари хора]]> http://blagotvoritelnost.start.bg/#b_53534 1347967217 1347967217 1347967217 683163 <![CDATA[Заем от приятели и дарителски кампании от Дневника.com]]> http://blagotvoritelnost.start.bg/#b_41246 1347967212 1347967212 1347967212 683161 <![CDATA[УНИЦЕФ България, Детски Фонд на ООН, Набиране на средства за деца в неравностойно положение]]> http://blagotvoritelnost.start.bg/#b_27731 1330640555 1330640555 1330640555 654677 <![CDATA[Oрдена на рицарите тамплиери на Йерусалим]]> http://blagotvoritelnost.start.bg/#b_27731 1330640544 1330640544 1330640544 654675 <![CDATA[Run With Hope]]> http://blagotvoritelnost.start.bg/#b_40784 1313926043 1313926043 1313926043 613246 <![CDATA[Ще ни намерите и в онлайн изданията, ще видите наши снимки във фейсбук]]> http://blagotvoritelnost.start.bg/#b_27731 1294339664 1294339664 1294339664 558626 <![CDATA[АФА В ПОМОЩ НА ЖИВОТНИТЕ]]> http://blagotvoritelnost.start.bg/#b_41237 1231275584 1231275584 1231275584 419790 <![CDATA[Донорство и трансплантация на органи в ЕС]]> http://blagotvoritelnost.start.bg/#b_27739 1231273618 1231273618 1231273618 419780